Array
(
    [id] => YtFLMJFok3E
    [title] => 69-hakka-s-resi-abdulbas-t-abdussamed-in-sesinden-arapca
)
 
Login

69 HAKKA SÛRESİ Abdulbasît Abdussamed'in sesinden (arapça)KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ PDF kitabını ücretsiz indirmek için link'e tıklayınız: http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/kuran/kuran_cozum_tr.pdf http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 69 HAKKA SÛRESİ "Euzü Billahi mineş şeytanir racim" Bismillah'ir-Rahman'ir-Rahîm 1-) ElHakkatu; El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)! 2-) MelHakkatu; Nedir El Hakka? 3-) Ve ma edrake melHakkatu; El Hakka'yı sana bildiren nedir? 4-) Kezzebet Semudu ve 'Adun bilkari'ati; Semud ve Ad, o Karia'yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar. 5-) Feemma Semudu feühlikü Bittağıyeti; Semud'a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler! 6-) Ve emma 'Adun feühlikû Biriyhın sarsarin 'atiyetin; Ad'a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler! 7-) Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feteralkavme fiyha sar'a keennehüm a'cazu nahlin haviyeh; Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün! 8-) Fehel tera lehüm min bakıyeh; Onlardan geriye kalan ne görüyorsun? 9-) Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmü'tefikatu bilhatıeti; Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar! 10-) Fe'asav Rasûle Rabbihim feehazehüm ahzeten rabiyeten; Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi! 11-) İnna lemma tağal mau hamelnaküm fiylcariyeti; Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık! 12-) Linec'aleha leküm tezkireten ve te'ıyeha üzünün va'ıyeh; Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)! 13-) Feiza nufiha fiysSuri nefhatun vahıdetun; Sur'a (sûretlere-o anki bedenlere) nefha-i vâhide (tek bir üfürüş) üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)... 14-) Ve humiletil'Ardu velcibalu fedükketa dekketen vahıdeten; Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde; 15-) Feyevmeizin veka'atilvakı'ah; İşte o süreçte, o vâkıa (herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması) oluşmuştur! 16-) Venşakkatis Sema'u fehiye yevmeizin vahiyeh; O semâ (benlik bilinci) yarılmıştır! O süreçte o, göçmüştür! 17-) VelMelekü 'alâ ercaiha* ve yahmilu 'Arşe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh; Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arşını ise o süreçte onların (mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde-derûnî yüceliğinde) bulunan sekiz (kuvve) taşır. 18-) Yevmeizin tu'radune la tahfa minküm hafiyeh; O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık ortada olursunuz)! 19-) Feemma men utiye Kitabehu Bi yemiynihi feyekulu haumukreu Kitabiyeh; Kitabı (yaşam bilgi kayıtları) sağından oluşmuş olana gelince; o şöyle der: "İşte alın, okuyun bilgilerimi!" .....Devamı için link'e tıklayınız...... http://www.ahmedhulusi.org/kuran/069_hakka_a.htm
YouTube
Tech
29-3-2011


View Related Videos

Comments

Related Videos

Abdulbasit Abdussamed Vakia Hakka Tekvir Suresi (Yer bilinmiyor)

Abdulbasit Abdussamed Vakia Hakka Tekvir Suresi (Yer bilinmiyor) Daha fazlası için http://www.kuranziyafeti.site40.net Online tv kanalamız için: http://www.elkurantv.net76.net
YouTube
Music
26-10-2013
Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi (Mealli) 1958 Emsalsiz

Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi (Mealli) 1958 Emsalsiz daha fazlası için tıklayınız..http://www.kuranziyafeti.site40.net
YouTube
Music
3-7-2013
Abdulbasit - Tahrim_Haqqah_Duha_Sharh-Pakistan(www.abdelbasit.net)-Part1Of3


YouTube
Entertainment
23-9-2010
Abdulbasıt Abdussamed Meşhur Hakka Suresi

abdulbasit abdussamed hakka suresi video islami video abdussamet kuran abdelbasit elhakkah
YouTube
People
21-9-2010
Abdulbasit Abdussamed Kur'an 55 AR-RAHMAN Suresi Full

ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİNİL FATİHI LİMA UĞLİKA VEL HATİMİ Lİ MA SEBEKA VEN NASIRIL HAKKI BİLHAKKI VEL HADİ İLA SIRATIKEL MÜSTEKIYMİ SALLELLAHÜ ALEYHİ VE ALA ALİHİ VE ASHABİHİ HAKKA KADRİHİ VE MIKDARİHİL AZIYM MANASI: Allah ım Kapalıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan,mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed e o nun aline ve ashabına O "nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle,selam eyle ve O"nu mübarek kıl.http://www.Allahzikri.de.tl
YouTube
Entertainment
19-5-2011
Brain Mechanics, The Quantum Potential And The Quran by Ahmed Hulusi ''www.ahmedhulusi.org/en''

Brain Mechanics, Quantum Potential And The Quran by Ahmed Hulusi (Beyin Çalisma Sistemi ve Kurandaki İsaretleri) 00:29 Everything we perceive i s taking place inside our brain. All data that reaches our brain is essentially composed of electrical signals and waves, 03:13 The wavelengths sent by the nuclei of the forming organs reach the brain ... 06:08 the brain is a 'cluster of waves', Spirit, soul.. 07:33 The universe comprises an endless scale of wavelengths... 08:28 the 'Unity of Existence' in Sufism, refers to the origin of existence. The Single Unified existence.. the Unity of Existence and the Unity of Witness... 13:05 the origin of existence is knowledge the origin of the brain is also knowledge;it is a cluster of information 16:10 everything we think we see is actually the hologram world, symbolic and metaphoric language.. 18:04 How does the brain form? mother's womb, value judgments, social and religious values, 20:12 "I will create on earth a vicegerent" the human brain is a 'vicegerent' on earth 23:42 Free will; six seconds after something is processed by the brain scope of awareness. 28:48 multiplicity, unity 'quantum superposition' , quantum potential, possibilities. 32:58 Galaxy, dark energy, sentient beings,mind 39:40 Nano dimensions, the concept of "I" The genetic information the brain receives 41:25 Intellect, intelligence What we call 'I' is essentially a creation, it comes into existence from nothingness 46:26 Meditate, pray, creator of all actions...
YouTube
Tech
16-12-2011
68 KALEM SÛRESİ Abdulbasît Abdussamed'in sesinden (arapça)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ PDF kitabını ücretsiz indirmek için link'e tıklayınız: http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/kuran/kuran_cozum_tr.pdf http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 68 KALEM SÛRESİ "Euzü Billahi mineş şeytanir racim" Bismillah'ir-Rahman'ir-Rahîm 1-) Nuuun velKalemi ve ma yesturun; Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullah olarak yaratana) kasem ederim ki... 2-) Ma ente Binı'meti Rabbike Bimecnun; Sen, Rabbinin nimeti olarak, bir cin (görünmeyen varlık türlerinden biri) hükmü altında olan değilsin! 3-) Ve inne leke leecren ğayre memnun; Muhakkak ki senin için ardı kesilmeyen bir mükâfat vardır. 4-) Ve inneke le alâ hulukın 'azıym; Muhakkak ki sen azîm bir ahlâklasın! 5-) Fesetubsıru ve yubsırun; Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler; 6-) Bieyyikümülmeftun; Hanginiz cinlere tutulmuştur! 7-) İnne Rabbeke HUve a'lemu Bimen dalle 'an sebiyliHİ, ve HUve a'lemu bilmühtediyn; Muhakkak ki Rabbin, yolundan kimin saptığını (varlıklarından) iyi bilir! O, hakikate erenleri de (varlıklarında) iyi bilir! 8-) Fela tutı'ıl mükezzibiyn; O hâlde yalanlayanlara itaat etme! 9-) Veddu lev tudhinu feyudhinun; Arzu ettiler ki, sen yumuşak (tavizkâr) davranasın da, onlar da (sana karşı) hoşgörülü davransınlar! 10-) Ve la tutı' külle hallafin mehiyn; UYMA! Çokça yemin eden (Allâh'tan ve Sünnetullah'tan kozalı olduğu için) basit, düşüncesiz her kişiye; 11-) Hemmazin meşşain Binemiym; Alaycı, ayıplayan, laf taşıyan; 12-) Menna'ın lilhayri mu'tedin esiym; Durmadan (hakikatin) yaşanılmasına engel olan, haddi aşan suçlulara; 13-) 'utullin ba'de zâlike zeniym; Tutucu cahile, üstelik inkârıyla damgalıya! 14-) En kâne zâ malin ve beniyn; Zengin ve oğulları var diye mi (ona uyacaksın)! 15-) iza tütla aleyhi ayatuNA kale esatıyrul evveliyn; Âyetlerimiz ona bildirildiğinde: "Öncekilerin masallarıdır" dedi. 16-) Senesimuhu 'alelhurtum; Yakında burnundan damgalayacağız onu (görmezden gelemeyecek)! 17-) İnna belevnahüm kema belevna ashabelcenneti, iz aksemu leyasri münneha musbihıyn; Doğrusu biz onları, o bahçe halkını belâlandırdığımız gibi belâlandırdık! Hani, sabah olurken onu mutlaka kesip devşireceklerine kasem etmişlerdi. 18-) Ve la yestesnun; (İnşâAllâh diye) istisna yapmıyorlardı! 19-) Fetafe 'aleyha taifun min Rabbike ve hüm naimun; Onlar uyurlarken, Rabbinden bir sarıcı o bahçeyi sardı! ......Devamını Okumak İçin aşağıdaki link'e tıklayınız........ http://www.ahmedhulusi.org/kuran/068_kalem_a.htm
YouTube
Tech
4-4-2011
THE BRAIN AND THE MECHANICS OF PRAYER by Ahmed Hulûsi

00:00 I am not a hodja, sheikh or a guru. I have no attachments to anybody. I have never collected money from people and I won't. 02:30 The origin of existence is the revelation of two main attributes of Allah -- Knowledge and Power. 03:57 The books we give away for free and Quranic knowledge cannot be used for worldly benefits. 06:23 The meaning of the verse "We created human in perfection" is the "brain" itself. 07:33 One of the most important and beneficial subjects of Quran is prayer: "Pray and I'll accept" 08:29 Why do we pray and perform salaat, if brain process is just an automation. 11:50 Each prayer produced by the brain goes right back as feedback and the process of acceptance occurs in the brain. 12:25 Prayer is the greatest weapon we have. You have no will power, only Allah. 13:10 What's the key point of prayer? How should we do it? 19:30 There is no interference when you contemplate Rabb. 20:35 There is no such thing as fatwa. No Fatwa will save you. 22:35 Do you know the difference between "hanafi" and "shafii"? 24:30 Everyone will face the outcome of their own deeds. Don't you think it's time to question? 25:55 Go online and research on www.okyanusum.com / www.ahmedehulusi.org 27:30 Book reccomendation: "Mohammed's Allah", "What Mohammed recited" 28:15 Brain health: Do whatever it takes to stay away from anything harmful to your brain. The most precious treasure given to you on earth is the brain.
YouTube
Tech
28-12-2011
ABDUSSAMED Asra Damgasını Vuran Okuyuşlar

Abdulbasıt Abdussamed
YouTube
People
14-2-2008
AHMED HULUSİ: LES SECRETS DU CERVEAU

"LES MYSTÈRES DU CERVEAU" (Réponse d'Ahmed Hulusi a Stephen Hawking : Bien sûr il ne le trouvera pas le paradis!) 02:56 seule cellule -- corps physique : formation du cerveau /" Alaq ", cortex insulaire 05:02 donnée entrée -- sortie : conçu comme une formation physique, concept de moi 06:40 structure appelée cerveau, « lorsque vous jetez ce n'est pas vous qui avez jeté, mais c'était Allah » 08:23 le cerveau, maison ouverte, maisons d'ordures, le cerveau est un appareil automatisé 10:47 si le cerveau est un appareil automatisé que puis-je faire ? 13:08 S. Hawking n'a pu trouver le paradis dans l'univers, la dimension quantique est l'origine de la matière ainsi que la notre et celle de notre cerveau. Comment connaitre l'origine de l' esprit humain ? 16:15 amygdale, cortex frontale, 23:35 l'épiphyse, glande pinéale, dans les profondeurs de l'univers, l'épiphyse a la capacité d'interpréter les longueurs d'onde de l'unicité 25:35 la fonction des neurones du cœur, au 120 ème jour les neurones du cœur peuvent stimuler les neurones dans l'épiphyse... 27:00 la réincarnation histoire vieille, chaque cerveau vit une vie unique tout au long de son existence éternelle.
YouTube
Tech
29-12-2011
Abdulbasit Abdussamed - Hakka Suresi 1-24

Allah, (c.c.), Hz. Muhammed, (s.a.v.) Ok takipli ve Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları İndirmek için Alttaki linkleri kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/171352656/1bc8ae69/1_online.html http://www.4shared.com/file/171071300/67f6b3d2/2_online.html http://www.4shared.com/file/171074241/4281dc45/3_online.html (Elmalılı sadeleştirilmiş meali esas alınmıştır) Namaz Tesbihatlarını mp3 formatında bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri Kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/257388152/96bf56a2/NAMAZ.html Kardeşlerim... Dünyaca Ünlü Hafızlardan (Abdulsamed Abdulbasit'te Dahil Olmak Üzere) Komple Hatim Olarak Bilgisayarınıza Mp3 Formatında İndirmek ve Dinlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/?s=dinle selam ve dua ile... Namaz Sureleri, Namaz süreleri, sure, süre, islam, islamiyet, kuran dinle, kuran izle, ayet, iman, namaz, Kuran, kuran, Namaz Duaları, Dua,tevcid,tefsir,iman,cennet, cehennem, resulullah, resulallah,namaz süreleri, namaz, Süresi, imam,namaz,namaz duaları,namaz süreleri,kuran dinle,kuran izle,Kuranı kerim,sure,süre,suresi,süresi
YouTube
People
26-8-2010
Abdulbasit Abdussamed - Hakka suresi.HD

Abdulbasit Abdussamed - Hakka suresi.HD Daha Fazlası için http://www.kuranziyafeti.site40.net/
YouTube
Autos
20-4-2012
Abdulbasit Abdussamed - Hakka Suresi

Allah, (c.c.), Hz. Muhammed, (s.a.v.) Ok takipli ve Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları İndirmek için Alttaki linkleri kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/171352656/1bc8ae69/1_online.html http://www.4shared.com/file/171071300/67f6b3d2/2_online.html http://www.4shared.com/file/171074241/4281dc45/3_online.html (Elmalılı sadeleştirilmiş meali esas alınmıştır) Namaz Tesbihatlarını mp3 formatında bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri Kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/257388152/96bf56a2/NAMAZ.html Kardeşlerim... Dünyaca Ünlü Hafızlardan (Abdulsamed Abdulbasit'te Dahil Olmak Üzere) Komple Hatim Olarak Bilgisayarınıza Mp3 Formatında İndirmek ve Dinlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/?s=dinle selam ve dua ile... Namaz Sureleri, Namaz süreleri, sure, süre, islam, islamiyet, kuran dinle, kuran izle, ayet, iman, namaz, Kuran, kuran, Namaz Duaları, Dua,tevcid,tefsir,iman,cennet, cehennem, resulullah, resulallah,namaz süreleri, namaz, Süresi, imam,namaz,namaz duaları,namaz süreleri,kuran dinle,kuran izle,Kuranı kerim,sure,süre,suresi,süresi,Abdulbasit Abdussamed, Hakka Suresi,Hakka
YouTube
People
5-5-2010
Abdussamed Hakka (Muhteşem tilavet)

Abdussamed'den harika bir okuyuş
YouTube
Autos
8-3-2011
Abdulbasit Abdussamed Hidayet İncileri Serisi ( 4 )

Abdussamed unutulmaz kıraatler serisi
YouTube
People
13-3-2009
73 - MÜZEMMİL SÛRESİ Abdulbasît Abdussamed'in sesinden (arapça)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ PDF kitabını ücretsiz indirmek için link'e tıklayınız: http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/kuran/kuran_cozum_tr.pdf http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 73 MÜZEMMİL SÛRESİ "Euzü Billahi mineş şeytanir racim" Bismillah'ir-Rahman'ir-Rahîm 1-) Ya eyyühel müzzemmil; Ey Müzemmil (örtünen)! 2-) Kumilleyle illâ kaliyla; Azı hariç geceleyin kalk; 3-) Nısfehu evinkus minhu kaliyla; Yarısı kadar yahut azıyla, 4-) Ev zid 'aleyhi ve rettililKur'âne tertiyla; Yahut onu arttır ve Kurân'ı üstünde tefekkür ederek oku! 5-) İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıyla; Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)! 6-) İnne naşietel leyli hiye eşeddü vat'en ve akvemu kıyla; Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir! 7-) İnne leke fiynnehari sebhan taviyla; Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır. 8-) Vezkür isme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyl; Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O'na yönel! 9-) Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illâ HUve fettehızHU Vekiyla; Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ"! O hâlde O'nu vekîl edin! 10-) Vasbir 'alâ ma yekulune vehcurhüm hecren cemiyla; Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılış ile ayrıl! 11-) Ve zerniy velmükezzibiyne üliynna'meti ve mehhilhüm kaliyla; Beni ve o nimet içindeki yalanlayıcılarla (baş başa) bırak! Onlara mühlet ver. 12-) İnne ledeyNA enkalen ve cahıyma; Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve cahîm (cehennem, yakıcı ateş) vardır. NOT: Ünlü Kur'ân yorumcusu İmam Razi, gelecek yaşamdaki azabın bu sembolizmini izah ederken şunları söyler: "Bu dört durum, kişinin hayattayken yaptıklarının ruhî sonuçları olarak görülebilir. "Ağır prangalar", ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklerine mahkûmiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların gerçekleşmesinin imkânsız hâle geldiği o gün, bu prangalar ve zincirler, yeniden dirilen insan kişiliğini (nefs) yücelik ve sâfiyet katına çıkmaktan alıkoyar. Ardından, bu ruhî prangalar "ruhî ateşlere" sebebiyet verir; çünkü kişinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması, onlara erişmenin imkânsızlığı ile birleştiğinde, ruhî olarak şiddetli bir "yanıp tutuşma" duygusu oluşturur, "yakıcı alev" in (cahîm) anlamı budur. Günahkâr, bu durumda, arzuladığı şeylerden kopmanın acısını ve yoksunluğun boğucu baskısını boğazında hisseder; bu da "boğaza takılan yiyecek" ifadesinin karşılığıdır. Ve sonunda, bu şartlardan dolayı, Allâh'ın nûruyla aydınlanmaktan ve kutsanmış kişilerle bir arada olmaktan yoksun kalır; "şiddetli azap" ifadesinin anlamı budur. Ama yine de bilin ki, Kurân'ın bu âyetlerinin anlamının bu söylediklerimden ibaret olduğunu iddia ediyor değilim..." 13-) Ve ta'amen za ğussatin ve 'azâben eliyma; Boğazda tıkanan gıda ve feci bir azap! 14-) Yevme tercuful'Ardu velcibalu ve kânetilcibalu kesiyben mehiyla; O süreçte arz (beden) ve dağlar (bilinçler - benlikler) sarsılır... Dağlar heyelana uğramış bir kum yığını olur! 15-) İnna erselna ileyküm Rasûlen şahiyden 'aleyküm kema erselna ila fir'avne Rasûla; Muhakkak ki biz, Firavun'a bir Rasûl (hakikatine yönlendirici, arındırıcı) irsâl ettiğimiz gibi size de şahit olarak bir Rasûl irsâl ettik. 16-) Fe'asa fir'avnurRasûle feehaznahu ahzen vebiyla; Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik! 17-) Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyba; Eğer (hakikatin bildirimine) nankörlük ederseniz, gençleri saçı ağarmış ihtiyar kılan o süreçte nasıl korunursunuz? 18-) EsSemau münfetırun Bihi, kâne va'duHU mef'ula; Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir! 19-) İnne hazihi tezkiretün, femen şaettehaze ila Rabbihi sebiyla; Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hatırlatıp düşündürtme)! Dileyen Rabbine (erdiren) yol edinir! ..................Devamını okumak için link'e tıklayınız................... http://www.ahmedhulusi.org/kuran/073_muzzemmil_a.htm www.ahmedhulusi.org
YouTube
Tech
17-3-2011
Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi 1958

Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi 1958 daha fazlası için tıklayınız..http://www.abdussaamed.site50.net
YouTube
Music
5-6-2012
9 Tevbe Suresi 1 Kısım www Ahmed Hulusi org KUR ÂN I KERÎM ÇÖZÜMÜ Abdussamed Sesinden


YouTube
Tech
14-6-2011
Abdulbasit Abdussamed Haşr,Hakka Suresi Mescidi Armant Mescidi 1978

Abdulbasit Abdussamed Haşr,Hakka Suresi Mescidi Armant Mescidi 1978 Daha fazlası için http://www.kuranziyafeti.site40.net Online tv kanalamız için: http://www.elkurantv.net76.net
YouTube
Music
21-2-2014
67 Mülk Suresi: "www.Ahmed Hulusi.org", KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ, Abdussamed Sesinden

indirmek için tıkla http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/kuran/kuran_cozum_lt.pdf "Euzü Billahi mineş şeytanir racim" "B"İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM 1-) Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir. 2-) Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan "HÛ"dur! O, Aziyz'dir, Ğafûr'dur. 3-) Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun? 4-) Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner! 5-) Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık. 6-) Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o! 7-) Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler! 8-) Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar. 9-) (Cehennem ehli de) der ki: "Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! 'Allâh hiçbir şey inzâl etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır' dedik." 10-) Derler ki: "Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!" 11-) Suçlarını böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaşasın dev alevli ateş ehli! 12-) "Gayb"ları olarak Rablerinden haşyet duyanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 13-) Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin - bilincinizin - şuurunuzun) zâtı olarak Aliym'dir. 14-) Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf'tir, Habiyr'dir. 15-) O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır! 16-) Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvencede misiniz? Birden o harekete geçip çalkalanmaya başlar! 17-) Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga - hortum irsâl etmesinden güvencede misiniz? Uyarımın anlamını bileceksiniz! 18-) Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu! 19-) Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr'dir. 20-) Ya da Rahmân'a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanış içindedirler! 21-) Eğer yaşam gıdanı kesse, kimdir şu sizi besleyecek? Hayır, azgınlık ve nefretle kaçışı inatla sürdürmekteler! 22-) Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi? 23-) De ki: "Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp nöronları) oluşturan "HÛ"dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)!" 24-) De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O'na haşr olunacaksınız!" 25-) Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman (gerçekleşecek)?" 26-) De ki: "O'nun bilgisi Allâh indîndedir! Şüphesiz ki ben apaçık uyarıcıyım!" 27-) Onu (ölümü) yaklaşmış gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! "İşte bu, kendisini bir an önce yaşamayı temenni ettiğinizdir!" denildi. 28-) De ki: "Bir düşünün! Allâh beni ve benimle beraber olanları helâk etse ya da bize rahmet etse; hakikat bilgisini inkâr edenleri feci bir azaptan kim kurtarır?" 29-) De ki: "O, Rahmân'dır; O'na hakikatimiz olarak iman ettik ve O'na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış düşünce içinde olduğunu yakında bileceksiniz!" 30-) De ki: "Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur? www.ahmedhulusi.org
YouTube
Nonprofit
2-4-2011
El Hakka

Momenti i katastrofës së pergjithshme (kijameti) Ç'është kijameti? Çka të mësoi ty se ç'është kijameti? Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen (kujametin). Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të tmershme. Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e tetë ditë rresht, kur i shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara. A e sheh prej tyre ndonjë ë ka mbetur? Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dënoi me një dënim edhe më të madh (prej dënimeve të mëparshëm). Pasi që uji pat vershuar, Ne ju bartëm në anije. Për ta bërë atë (ngjarje) përkujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë perkujtues. E kur të fryhet në surë një fryeme. Dhe të ngrihen toka e kodrat t'i mëshojnë njëra-tjetrës me një te goditur. Në atë kohë ndodh e vërteta (kujameti). E qielli çahet, pse ai atë ditë është i raskapitur. Dhe engjëjt qëndrojnë në skajet (anët) e tij, e atë ditë, tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd. Atë ditë ju do të ekspozoheni (para Zotit), duke mos mbetur fshehtë asnjë sekret juaji. Kujt t'i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë: "O ju, që, lexonie librin tim!" UnË kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme. Në një xhennet të lartë. Pemët e tijë i ka krejt afër. (E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgaditët këtë. * Ndërkaq, kujt i jepen librat e veta nga e majta e tij, ai thotë: "O i mjeri unë, të mos më jepej fare libri im. Dhe të mos dijsha fare se çka është llogaria ime. Ah, sikur të kishte qenë ajo (vdekja e parë) mbarim i amshueshëm për mua. Pasuria ime nuk më bëri fare dobi. U hoq prej meje çdo kompetencë imja. U thuhet zebanive: Kapnie atë, vënja prangat! Pastaj atë shtinie në xhehnem... Mandej, lidhne atë me një zinxhirë të gjatë shtatëdhjetë kutë. Pse ai ka qenë që nuk besoi Allahun e madhëruar. Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfërit. Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik. As ushqim tjetër përveç të të shplarave. Pra Unë betohem në ata që e shihni! Edhe në atë që nuk e shihni! Se me të vërtetë ai (Kur'ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i derguari i ndershëm. Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni. Nuk është fjalë e ndonjë falltori, po ju nuk e besoni. është zbritje prej Zotit të botëve! Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë! Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë. E pastaj do t'ia këputim atij arterieren e zemrës. E Askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij. Ai (Kur'ani) njëmend do të jetë dëshpërim për jobesimtarët. Ai është e vertetë bindëse! Andaj, ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar!*
YouTube
People
25-3-2010
Abdulbasit Abdussamed - Hakka Suresi

Allah, (c.c.), Hz. Muhammed, (s.a.v.) Ok takipli ve Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları İndirmek için Alttaki linkleri kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/171352656/1bc8ae69/1_online.html http://www.4shared.com/file/171071300/67f6b3d2/2_online.html http://www.4shared.com/file/171074241/4281dc45/3_online.html (Elmalılı sadeleştirilmiş meali esas alınmıştır) Namaz Tesbihatlarını mp3 formatında bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri Kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/257388152/96bf56a2/NAMAZ.html Kardeşlerim... Dünyaca Ünlü Hafızlardan (Abdulsamed Abdulbasit'te Dahil Olmak Üzere) Komple Hatim Olarak Bilgisayarınıza Mp3 Formatında İndirmek ve Dinlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/?s=dinle selam ve dua ile... Namaz Sureleri, Namaz süreleri, sure, süre, islam, islamiyet, kuran dinle, kuran izle, ayet, iman, namaz, Kuran, kuran, Namaz Duaları, Dua,tevcid,tefsir,iman,cennet, cehennem, resulullah, resulallah,namaz süreleri, namaz, Süresi, imam,namaz,namaz duaları,namaz süreleri,kuran dinle,kuran izle,Kuranı kerim,sure,süre,suresi,süresi
YouTube
People
23-8-2010
75 KIYAMET SÛRESİ Abdulbasît Abdussamed'in sesinden (arapça)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ PDF kitabını ücretsiz indirmek için link'e tıklayınız: http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/kuran/kuran_cozum_tr.pdf http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 75 KIYAMET SÛRESİ "Euzü Billahi mineş şeytanir racim" Bismillah'ir-Rahman'ir-Rahîm 1-) La uksimu Biyevmilkıyameti; Kıyamet sürecindeki gerçekliğe; 2-) Ve la uksimu BinNefsilLevvameh; Ve Nefs-i Levvâme'ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim! 3-) Eyahsebul'İnsanu ellen necme'a 'ızameh; İnsan, onun kemiklerini asla cem' etmeyeceğimizi mi sanıyor? 4-) Bela Kadiriyne 'alâ en nusevviye benaneh; Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kâdîrleriz. 5-) Bel yüriydul'İnsanu liyefcure emameh; Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor! 6-) Yes'elu eyyane yevmulkıyameti; "Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?" diye sorar. 7-) Feiza berikalbesar; Gözünde şimşek çaktığında, 8-) Ve hasefelKamer; Ay tutulduğunda, 9-) Ve cumi'aşŞemsu velKamer; Güneş ve Ay bir araya geldiğinde! 10-) Yekulul'İnsanu yevmeizin eynelmeferr; O süreçte insan: "Nereye kaçabiliriz?" der! 11-) Kella la vezere; Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur! 12-) İla Rabbike yevmeizinil müstekarr; O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir! 13-) Yunebbeul'İnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar; O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır. 14-) belil'İnsanu 'alâ nefsihi basıyretun; İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! ("OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir." İsrâ: 14. âyetini hatırlayalım. A.H.) 15-) Ve lev elka me'aziyreh; Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)! 16-) La tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih; Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için. 17-) İnne'aleyna cem'ahu ve Kur'âneh; Muhakkak ki Onu cem' etmek ve Onun okunması bize aittir. 18-) Feiza kare'nahu fettebı' Kur'âneh; Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol! 19-) Sümme inne 'aleyna beyaneh; Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir. ...............Devamı için link'e tıklayınız............ http://www.ahmedhulusi.org/kuran/075_kiyamet_a.htm
YouTube
Tech
13-3-2011
Hakka suresi / Al haqqa( 69 )


YouTube
People
30-1-2011
Kalem Suresi 1 - Abdulbasit Abdussamed (Tecvid)

Allah, (c.c.), Hz. Muhammed, (s.a.v.), Abdulbasit Abdussamed, Abdulbasit,Abdulbasid, Abdussamet, sure, süre, islam, islamiyet, abdussamed dinle,abdussamed izle, ayet, iman, koran, namaz, Kuran, kuran, Muhammed, namaz, nasihat, oruc, peygamber, Quran, quran, coran, Kalem Suresi, sunnet, sure, takva, tevhic, tefsir fikih iman, itikat, hidayet, cennet, cehennem, melek, kitap hikmet, resulullah, resulallah, hz. muhammed, muhammed, mohammed, prophet, last prophet, namaz duaları, namaz sureleri, namaz süreleri, namaz, sohbet, Peygamberimiz, hz.Peygamber,Kalem Suresi, Süresi, Kalem Suresi, Kalem Suresi 1, abdussamed Kalem Suresi, Kalem Suresi, Kalem,
YouTube
People
25-1-2010